top of page

MOMentum projekti tulemused

PR1: Gamified role-mode Education Methodology

Schermata 2022-07-14 alle 16.49.14.png

MOMentum projekti tulemused 1 koosneb mängulise eeskuju hariduse metoodikast.

Kõigis partnerriikides läbi viidud uuring hõlmas järgmisi teemasid: emade staatus tööturul, nende töötingimused ja rasedus- ja sünnituspuhkuse hüvitised; 2. kutsehariduse ja –koolituse kättesaadavus, mis võimaldab emadel omandada teadmisi, oskusi ja tunnistusi; ja 3. ettevõtlus, nii teadmiste omandamine kui ka praktiline ärijuhtimine.

 

Kõik partnerid investeerisid võrdselt oma riigi olukorra uurimisesse. Seejärel lõid nad ühiselt metoodika, lähtudes riiklike uurimisprotsesside käigus tuvastatud sihtrühma vajadustest. Tulemuseks on PR1 metoodika kogum, mis sisaldab asjakohast ja ajakohastatud teavet MOMentumi peamise sihtrühma, emade kohta. Lõplik metoodika on riikidevaheline andmekogum konkreetsete riigipõhiste näitajatega, mis võimaldavad MOMentumi partneritel projekti järgmistes etappides välja pakkuda kohandatud, sihipäraseid lahendusi emade aitamiseks nende ettevõtluse teekonnal.

 

Siit saate tasuta alla laadida metoodika inglise, tšehhi, kreeka, eesti ja itaalia keeles.

Lavorare da casa
Schermata 2023-09-12 alle 08.00.43.png

MOMentum projekti tulemused

PR3: Ettevõtlushariduse tööriistakomplekt

3. tulemusena töötati projekti MOMentum raames välja koolitusmaterjal ja tegevuste komplekt ettevõtlusõppe jaoks, mis soodustab olemasolevate vahendite ja võrgustike mõistmist, et emaettevõtjad saaksid kontakteeruda ja kohalikul tasandil suhelda, olles samal ajal teadlikud ja koolitatud. arendada ettevõtlikku mõtteviisi ja oskusi, mis soodustavad nende karjääri uuenduslikus ettevõtluses.

 

Siit saate tasuta alla laadida hariduse tööriistakomplekti inglise, tšehhi, kreeka, eesti ja itaalia keeles. 

bottom of page