top of page

Erasmus+ rahastus

logo-erasmus-.png

Erasmus+ on ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetamise programm.

Selle 2021. aasta eelarve on hinnanguliselt 26,2 miljardit eurot ja see annab enam kui 4 miljonile osalejale võimalusi välismaal õppida, koolitustel osaleda, kogemusi omandada ja vabatahtlikuna töötada.

 

2021–2027. aasta programm keskendub tugevalt sotsiaalsele kaasatusele, keskkonnasäästlikkusele ja digitaalsele üleminekule ning noorte demokraatlikus elus osalemise edendamisele.

Lisaks toetuste pakkumisele toetab Erasmus+ ka õppetööd, teadustööd, võrgustike loomist ja poliitilist arutelu ELi teemadel.

 

2. põhimeede „Organisatsioonide ja institutsioonide vaheline koostöö” keskendub uuenduslike tavade väljatöötamisele, ülekandmisele ja/või rakendamisele organisatsioonilisel, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil. Selles raamistikus on suutlikkuse suurendamise projektide eesmärk toetada kutseharidus- ja -koolitusasutusi ja -süsteeme sotsiaal-majandusliku arengu edendamisel. Meede hõlmab selliseid eesmärke nagu kutsehariduse ja -koolituse parem vastavusse viimine ja lõhede kaotamine turuvõimalustega, erialase ja õppijate koolituse ja arengu toetamine ning spetsialistide abistamine õppekavade koostamisel ja reformimisel.

 

Lisateabe saamiseks ja ERASMUS+ võimaluste avastamiseks külastage ametlikku veebisaiti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu

bottom of page