top of page

Výsledky projektu MOMentum

PR1: Metodika vzdělávání pomocí gamifikovaných rolí

Schermata 2022-07-14 alle 16.49.14.png

MOMentum Project Result 1 se skládá z gamifikovaných vzorových vzdělávacích metod.Výzkum ve všech partnerských zemích se týkal následujících témat: 1. postavení matek na trhu práce, resp. podmínky jejich zaměstnání a náhrady za mateřskou dovolenou; 2. status odborného vzdělávání a přípravy VET pro umožnění matkám získat znalosti, dovednosti a certifikace; a 3. podnikání, jak získávání znalostí, tak praktické řízení podniku.

 

Všichni partneři byli rovnoměrně zapojeni do výzkumného procesu ve svých zemích. Následně spoluvytvářeli metodiku na základě potřeb cílové skupiny identifikované v průběhu národních výzkumných procesů. Metodika PR1 je po dokončení souborem relevantních, aktualizovaných informací týkajících se hlavní cílové skupiny MOMentum: matek. Finální metodikou je nadnárodní sběr dat se specifickými indikátory jednotlivých zemí, které umožňují partnerům MOMentum přicházet s na míru šitými, cílenými řešeními v dalších realizačních fázích projektu, která pomohou matkám na jejich podnikatelských cestách.

 

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku v angličtině, češtině, řečtině, estonštině a italštině.

Lavorare da casa
Schermata 2023-09-12 alle 08.00.43.png

Výsledky projektu MOMentum

PR3: Sada nástrojů pro podnikatelské vzdělávání

Jako výsledek 3 projekt MOMentum vyvinul školicí materiál a sadu nástrojů aktivit pro vzdělávání v oblasti podnikání, které podporují porozumění existujícím nástrojům a sítím, aby se matky podnikatelky mohly kontaktovat a zapojit na místní úrovni a zároveň získat informace a školení. rozvíjet podnikatelské myšlení a dovednosti, které podporují jejich kariéru v inovativním podnikání.

 

Zde si můžete zdarma stáhnout sadu nástrojů pro vzdělávání v angličtině, češtině, řečtině, estonštině a italštině. 

bottom of page