top of page

MOMentum, projekt ERASMUS+

logo-erasmus-.png

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

S odhadovaným rozpočtem 26,2 miliardy EUR na rok 2021 poskytuje více než 4 milionům účastníků příležitosti studovat, školit se, získávat zkušenosti a dobrovolničit v zahraničí.

 

Program na období 2021–2027 klade velký důraz na sociální začlenění, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě. Kromě nabídky grantů podporuje Erasmus+ také výuku, výzkum, vytváření sítí a politické debaty o tématech EU.

 

Specifická klíčová akce 2 „Spolupráce mezi organizacemi a institucemi“ je zaměřena na vývoj, přenos a/nebo implementaci inovativních postupů na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. V tomto rámci se projekty budování kapacit zaměřují na podporu institucí a systémů odborného vzdělávání a přípravy při řízení socioekonomického rozvoje. Akce se bude týkat cílů, jako je lepší sladění a odstranění bariér mezi odborným vzděláváním a přípravou a tržními příležitostmi, podpora odborné přípravy a rozvoje odborníků a studentů a pomoc odborníkům při sestavování osnov a reformy.Další informace a příležitosti k programu ERASMUS+ naleznete na oficiálních stránkách:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu

bottom of page