top of page

About MOMentum

"Pomáháme matkám získat MOMentum v podnikání“ je projekt ERASMUS+, který podporuje podnikatelské vzdělávání a sociální podnikání pro matky, zejména ty znevýhodněné. Projekt „MOMentum“ je navržen tak, aby poukázal na významnou roli žen, zejména matek, v podnikání. Projekt chce také bojovat proti stereotypům a poskytovat vzory v podnikání. Pomocí inovativního přístupu modelového gamifikovaného vzdělávání se MOmentum snaží posílit podnikatelské dovednosti matek. Konečným cílem projektu je podpora rovnosti žen a mužů v podnikání. Projekt navíc zvyšuje flexibilitu příležitostí v odborném vzdělávání a přípravě. Mladé matky a znevýhodněné matky nejsou vždy schopny navštěvovat formální vzdělávací programy nebo programy odborného vzdělávání a přípravy, protože jim chybí čas nebo/a musí klást potřeby rodiny na první místo. Tento projekt tedy podporuje vývoj nové metodiky a digitální sady nástrojů, které matkám umožní mít více příležitostí v odborném vzdělávání, budou si moci vybrat svůj rozvrh podle svých potřeb a kdykoli jej přetvořit. Flexibilita a digitální příležitosti odborného vzdělávání jsou klíčovými součástmi MOmentum.

Cíle „MOMentum“ jsou:

1. podporovat podnikatelské vzdělávání a sociální podnikání pro matky, zejména ty znevýhodněné;

2. inspirovat matky prostřednictvím vzorového vzdělávání, aby podstoupily riziko založení vlastního podniku;

3. bojovat proti stereotypům vůči ženám, které: chtějí po porodu znovu pracovat, jsou migrantkami, jsou svobodné, či mají sociální potřeby;

4. poukázat na důležitost práce a inovací pro psychickou, emocionální, kulturní a sociální rovnováhu matek;

5. motivovat a pomáhat matkám, zejména těm znevýhodněným, k vlastní tvorbě;

6. zlepšit získávání klíčových dovedností a kompetencí matek;

7. posílit dovednosti a kompetence školitelů/vychovatelů/relevantních odborníků v oblasti podnikání matek;

8. podporovat ekonomickou, sociální a genderovou rovnost.

 

Potřeby, které tento projekt naplňuje, jsou:

> Motivovat nezaměstnané/neaktivní matky ke zlepšení svých odborných a měkkých dovedností;

> Podpora matek, aby pokračovaly v práci a inovaci bez ohledu na jejich závazky vůči rodině;

> Motivovat nezaměstnané/neaktivní matky, aby zakládaly vlastní začínající podniky a vytvářely si vlastní budoucnost prostřednictvím odborné přípravy v rámci neformálního vzdělávání;

> Zvyšování povědomí o otázkách mateřství, rovnosti pohlaví a sociálním začleňování v podnikání;

> Změna sociálních očekávání a postojů k nezaměstnaným/neaktivním matkám;

> Navrhování nových postojů a prostředí s rovnými příležitostmi pro všechny;

> Posílení využívání modelového vzdělávání a gamifikace v odborném vzdělávání a přípravě. Prostřednictvím projektu MOMentum partnerství vyvine novou metodiku založenou na vzorech rolí a digitálním otevřeném učení na podporu odborného vzdělávání matek.

 

Hlavními výsledky projektu budou:

• R1 – Metodika vzdělávání pomocí gamifikovaných vzorců

• R2 – Soubor nástrojů pro vzdělávání podle vzoru

• R3 – Sada nástrojů pro vzdělávání v oblasti podnikání

• R4- The Gamified vzdělávací aplikace

 

Vývoj výsledků těchto projektů bude zahrnovat testování, fokusní skupiny a herní testování cílovými skupinami v každé partnerské zemi. To umožní partnerství vylepšit a zlepšit metodiku a výsledky projektu. Prostřednictvím této metodiky a sady nástrojů se projekt snaží vyhovět potřebám cílových skupin i partnerských organizací.

bottom of page